Archief van S.H. de Roos; inv.nr. 341, Titelpagina van een uitgave van de Wereldbibliotheek van de Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur, ontworpen door De Roos
|