Archief van A.C. Kruseman; inv.nr. 6, Verzonden brieven, waaronder briefkaarten. Geordend per geadresseerde, 1848-1894 met hiaten
|