Archief van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels; inv.nr. A3,
|