Archief van G.T.N. Suringar en Hugo Suringar; inv.nr. 1583, Ontvangstbewijzen van de gemeenten Leeuwarden voor ingeleverde exemplaren van door G.T.N. Suringar uitgegeven publicaties, , 1854-1856
|