Archief van Hugo de Vries; inv.nr. 119, Uitnodiging voor het bijwonen van de huldiging van De Vries ter gelegenheid van zijn verjaardag.
|