Archief van Jacob Mozes Content; inv.nr. 2, Uittreksel uit de notulen van de Hoofdcommissie tot de zaken der Israƫlieten waarbij Content een bronzen erepenning wordt aangeboden, 1841
|